Start Foundation

Maak er werk van

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk wil creëren voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Een coproductie met Webmastery