Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels

Het project ‘Wereld vol woorden’ van Kinderpostzegels biedt de mogelijkheid aan scholen om gebruik te maken van een lespakket voor kinderen met een taalachterstand.

Een coproductie met Webmastery.